INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Endodoncia I: Preparácia a obturácia koreňových kanálikov
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pozvaný špecialista
Počet účastníkov: 12
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 300 €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.
obrazok_endo_I2   Náplň školenia:
Teoretická časť:
Choroby zubnej drene diagnóza:
- liečba (prvá pomoc)
- manažment bolesti u pulpitického zuba
- manažment bolesti pulpu-perio zuba
- indikácia a kontraindikácia liečby: analýza správneho plánu endodotickej liečby
- ošetrenie v jednej alebo viacerých návštevách
Postup opracovania koreňového kanálika v krokoch:
Správna prístupová kavita (– ako nájsť mb kanál u hornej šestky)
- dostavba pred endodonciou
- odstránenie stropu pulpálnej dutiny
- použitie ultrazvuku pri hľadaní vchodov do koreňových kanálikov
- ako zachovať kresbu na dne pulpálnej dutiny
Crown-down (od korunky ku koreňu) technika opracovania kanálov
- preparácia koronárnej, strednej a apikálnej tretiny krok po kroku, anatomické opracovanie koreňového kanálika
Určenie pracovnej dåžky – použitie apexlokátora vs. meracie RTG snímky
Správne použitie ni-ti inštrumentov Protaper krok po kroku, ako znížiť riziko fraktúry koreňového inštrumentu.
Vyčistenie a dezinfekcia koreňového kanálika - vyplachovacie roztoky
Plnenie koreňového kanálika obturátoromi Protaper alebo systémom Thermafil
Uvedené postupy budú demonštrované bohatou foto a video dokumentáciou zhotovenou pod mikroskopom.
Praktická časť
Prebieha na plastových modeloch a extrahovaných zuboch.
Plastový model – demonštrácia systému práce s inštrumentami profinder a protaper, názorné vysvetlenie mechanizmu účinku jednotlivých nástrojov systému protaper – alebo ako predísť fraktúre koreňových inštrumentov, princíp práce s endodontickým mikromotorom.
Extrahované zuby – sprístupnenie pulpálnej dutiny, správne opracovanie koronárnej tretiny koreňového kanála, spriechodnenie koreňového kanála, stanovenie pracovnej dĺžky pomocou apexlokátora, možná verifikácia pomocou RVG (k dispozícii) opracovanie koreňového kanála systémom protaper, vyplnenie koreňového kanála obturátormi Protaper alebo systémom Thermafil.
obrazok_endo_sada  
Každý účastník obdrží sadu materiálu, ktorú použije v praktickej časti a ktorá mu po skončení školenia zostáva. Sada obsahuje: komplet sekvenciu nástrojov Protaper, ihlu na vyplachovanie kanálika Max-I-Probe, vzorku materiálu Glyde, striekačku, 4 nástroje K-file, papierové čapy, pinzetu, 2 cvičné modely koreňového kanálika, návod na použitie. 

zobraziť všetky