INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Sklené vlákna I: Vláknami vystužené priame kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

Teoretická èas:
- Indikácie pre sklené vlákna: vláknami vystužená konštrukcia vs. štandardná protetická rekonštrukcia (prípadne implantát)
- Vlákna everStick: vlastnosti, postup spracovania, mechanizmus väzby vlákna na kompozitný materiál - technológia IPN Použitie vláknami vystuženého kompozitu na: kompozitné mostíky zhotovené v jednom sedení, èapové dostavby, estetické dlahy a retainéry
- Na prednáške budú prezentované kompletné postupy od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien až po dokonèenie a vyleštenie rekonštrukcie.
- Príklady použitia, klinické výsledky
- Ekonomické aspekty

Praktická èas:
Predmetom praktickej èasti je:
- estetická dlaha
- povrchovo kotvený frontálny alebo distálny mostík - priama technika Každý úèastník si na modeli vyskúša celý postup práce od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien everStick až po domodelovanie rekonštrukcie z kompozitu. Ako kompozit bude na školení použitý materiál Gradia.

Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (864 kB)

  Každý úèastník obdrží sadu vlákien everStick a štetce na prácu
s kompozitom. Sada obsahuje:
- 5 cm vlákno everStick C&B
- 5 cm vlákno everStick PERIO
- štetec na kompozit GC tenký
- štetec na kompozit GC plochý
- CD s technickou dokumentáciou

zobraziť všetky