INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Sklené vlákna II: Vláknami vystužené èapové dostavby, priame a nepriame kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,-
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

Teoretická èas:
- Použitie sklených vlákien na èapové dostavby: zhotovenie anatomickej èapovej dostavby a modelácia korunky, anatomické FRC dostavby vs. prefabrikované FRC èapy - ktoré kedy použi, bonding v koreòovom kanáliku, cementovanie FRC èapov
- Nepriame kompozitné rekonštrukcie: indikácie, výhody, postup práce krok za krokom, cementovanie
- Na prednáške budú prezentované kompletné postupy od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien až po vyleštenie rekonštrukcie.
- Príklady použitia, klinické výsledky

Praktická èas:
Predmetom praktickej èasti je:
- èapová dostavba s korunkou vo frontálnom úseku
- overlay a onlay vystužené siekou StickNET
- distálny mostík - nepriama technika
Každý úèastník si vyskúša celý postup práce od zhotovenia rekonštrukcie zo sklených vlákien everStick až po domodelovanie rekonštrukcie z kompozitu.
Ako kompozit bude na školení použitý materiál Gradia.

Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (864 kB)

  Každý úèastní dostane sadu vlákien everStick a štetec na modelovanie kompozitu. Balenie everStick COMBI s obsahuje:
- 5 cm vlákno everStick C&B
- 5 cm vlákno everStick PERIO
- 12 cm2 sieka everStick NET
- 2 ks vlákno everStick POST 1.2
- Pomôcky na adaptáciu vlákna
Stick Refix D a Stick Refix L
- CD s technickou dokumen

zobraziť všetky