INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Estetické kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

 

Kurz bude vedený s dôrazom na praktickú stránku, s minimálnym množstvom teórie a dostatkom èasu pre zodpovedanie otázok a príkladoy praktických riešení.
- Fyzikálne vlastnosti fotokompozitných materiálov +-
- Inhibièná vrstva
- Väzba kompozitu na kompozit pri priamych a nepriamych postupoch
- Možnosti priamej rekonštrukcie defektov chrupu kompozitmi
- Možnosti nepriamej rekonštrukcie defektov chrupu (porovnanie výhod koruniek a inlay)
- Výhody a nevýhody priamych a nepriamych postupov (èas, kontrakcia, možnosti polymerizácie, financie...)
- Možnosti výstuže kompozitných rekonštrukcií skl. vláknami - struène
- Anatómia a estetické zásady
- Príprava silikónového k¾úèa
- Priame postupy (typy matríc v distálnom a front.úseku - bod kontaktu, spôsoby vrstvenia)
- Charakterizácie výplní - spôsoby farbenia fisúr, vytvorenie praskliny, bielych škvàn
- Návody, ako vdýchnu výplni život
- Frontálny kompozit - praktický postup
- Distálny kompozit - praktický postup
- Fazeta - praktický postup

     
     

zobraziť všetky