INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Inovatívne postupy v endodoncii
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

Témy:
- Použitie ultrazvuku v endodoncii,
- Inovácie v strojovej endodoncii,
- Vertikálna kondenzácia

Teoretická èas:
Správna preparácia prístupovej kavity a vyh¾adanie vstupov do koreòových kanálikov - „Access is everything“,  inovatívne postupy pri strojovej endodoncii, bezpeèné použitie rotaèných ni-ti inštrumentov, vertikálna kondenzácia vs. ostatné metódy plnenia, riešenie problémov pri endodontickom a reendodontickom ošetrení.

Praktická èas:
Úèastníci si na plastových blokoch a extrahovaných zuboch vyskúšajú prácu s ultrazvukovými nástrojmi Start X, preparáciu koreòového kanálika s použitím nástrojov PathFile, vertikálnu kondenzáciu s prístrojom Calamus technikou „continuous wave“ prípadne iné techniky.

     
     

zobraziť všetky