INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Celokeramické fazety
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: max. 8
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 199,- €
Kredity: 16 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

2-dòový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie keramických faziet vo frontálnom úseku na nepreparované zuby (Nonprepveneer) technikou vrstvenia na ohòovzdorný pahý¾. Predmetom školenia je celý postup od urèenia farby cez posúdenie estetických a funkèných kritérií, zhotovenie modelu s ohòovzdornými pahý¾mi, nanášanie keramických hmôt po glazúrovanie a prípravu na adhezívne cementovanie.
Na školení bude použitý keramický systém VITA VM13.

 

     
     

zobraziť všetky