INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Dlahovanie zubov s poškodeným parodontom
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr. Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 4
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 400,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.


  Praktické školenie pre zubných lekárov zamerané na dlahovanie zubov s oslabeným parodontom pomocou sklenných vlákien.
Teoretická èas:
- Indikácie pre dlahy zo sklenných vlákien
- Sklenné vlákna: vlastnosti, postup spracovania, mechanizmus väzby vlákna na kompozitný materiál
- Výber pilierov a preparácia zubov
- Koferdam - nasadenie a adaptovanie
- Technika bondovania a pieskovanie
- Adaptovanie vlákna vo frontálnom a distálnom úseku chrupu
- Prekrytie (zaliatie) vlákna
- Modelácia fotokompozitu nad vláknom
- Doartikulovanie, dokonèovanie a leštenie
- Praktické príklady z praxe

Praktická èas:
Každý úèastník si v praktickej èasti vyskúša celý postup zhotovenie estetickej dlahy na fantómovej hlave:
- vo fronálnom úseku (zuby 33-43)
- v distálnom úseku (zuby 17-15)
     

zobraziť všetky