INFODENT - školiace stredisko

Fotogaléria

  • Fotogaléria 1: Protetická preparácia

  • Fotogaléria 2: Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie

  • Fotogaléria 3: Koferdam

  • Fotogaléria 4: Tvárový oblúk a individuálny artikulátor

  • Fotogaléria 5: Dentálna keramika

  • Fotogaléria 6: Frézovanie

  • Fotogaléria 7: Zásuvné spoje

  • Fotogaléria 8: Celkové protézy

  • Fotogaléria 9: Skeletové konštrukcie snímacích náhrad