INFODENT - školiace stredisko

Vítame Vás v našom školiacom stredisku

Školiace stredisko INFODENT vzniklo v roku 1999. Organizujeme školenia a semináre pre zubných lekárov, zubných technikov a zubné sestry na rôzne témy v stomatológii. Pri organizovaní školení spolupracujeme s mnohými poprednými výrobcami dentálnych prístrojov a materiálov a firmou EuDent Trenčín, čo nám pomáha udržať krok s modernými trendmi a súčasne udržať ceny za školenia na prijateľnej úrovni. Ročne organizujeme okolo 45 školení a seminárov. O programe školení informujeme prostredníctvom odborných časopisov ako Zubný lekár alebo Zubný technik, resp. prostredníctvom letáku s programom školení, ktorý vydávame dva až tri krát ročne a rozposielame ho lekárom a technikom. Každoročne dopĺňame program o nové témy, tak ako napreduje pokrok v zubnom lekárstve. Od roku 2003 prevádzkujeme svoju internetovú stránku (www.infodent.sk), na ktorej môžu účastníci zistiť všetko ohľadne ponuky a programe školení ako aj získať informácie o ubytovaní, parkovaní a pod. Pre naše školenia pozývame špecialistov z praxe, ktorý sa danou témou dlhodobo zaoberajú a prezentujú najnovšie poznatky obohatené svojimi skúsenosťami z vlastnej praxe. V školiacom stredisku organizujeme tri druhy školení:

  • praktické školenia - každý účastník pracuje prakticky na modeli (fantóme)
  • polopraktické školenia - školiteľ prakticky predvedie a ukáže, účastníci sa pozerajú
  • teoretické školenie - prednáška

Našou snahou je organizovať predovšetkým praktické školenia, kde sa príslušná téma preberá nielen teoreticky, ale dôraz je na praktickej časti. Pri praktických cvičeniach je pre každého účastníka zabezpečené moderné prístrojové vybavenie a tréningové modely. Po presťahovaní do nových priestorov sú účastníkom k dispozícii dve špecializované učebne - jedna pre zubných lekárov a jedna pre zubných technikov. Tomu zodpovedá aj príslušné prístrojové vybavenie:

  • pre lekárov sú to pracoviská so zubnou vŕtačkou, fantómovou hlavou a mikroskopom
  • pre technikov sú to technické stoly s mikromotorom a odsávaním a príslušné vybavenie na odlievanie kovov, pálenie keramiky, sadrovanie, pieskovanie, leštenie a pod.

Obidve pracoviská sú riešené tak, aby účastníci pri praktických školeniach mali možnosť káždý krok vzhliadnuť pri pracovnom mieste školiteľa. Moderná prezentačná technika je samozrejmosťou.

Počas školení je účastníkom k dispozícii oddychová miestnosť a pult s občerstvením. Po absolvovaní školenia každý účastník obdrží certifikát.