INFODENT - školiace stredisko

Organizačné pokyny

Prihlášky

V prípade záujmu nás informujte telefonicky na tel. čísle 043/4307031 alebo 043/4286219, e-mailom na adrese michaljaros@eudent.sk alebo vyplňte on-line prihlášku, ktorá je uvedená pri každom školení.

Každému prihlásenému, pokiaľ sa prihlási v dostatočnom časovom predstihu, zašleme písomnú pozvánku s presnými pokynmi a časovým harmonogramom aj spolu s faktúrou na príslušnú sumu. Z dôvodu maximálneho naplnenia kapacity kurzov, požadujeme platbu predom.

Miesto konania

Pokiaľ nie je uvedené inak, miestom konania je:

INFODENT
Školiace stredisko
Štúrova 1
010 01 Žilina

Parkovanie

Parkovať odporúčame v podzemných garážach obchodného centra AUPARK na Štúrovom námesti. Cena za parkovanie je 2,- € za celý deň (prvé tri hodiny sú bezplatne). Z AUPARKu je potrebné pokračovať pešo smerom na Mariánske námestie - historické centrum.
Ďalej je možné využiť parkovisko hotela Slovakia na Štúrovom námestí, ktoré je spoplatnené - platí sa pri odchode na recepcii hotela.
Parkovať je tiež možné na platenom parkovisku na tržnici (vstup cez rampu). Parkovanie na iných miestach je bezproblémové, avšak treba si zakúpiť parkovací lístok v automatoch, ktoré sú bohužiaľ len na mince. Viac informácii o parkovaní v meste Žilina nájdete na stránke www.parkovaniezilina.sk

Cena

Cena kurzu zahŕňa iba školné, študijný materiál a drobné občerstvenie (v niektorých prípadoch nástroje v uvedenom rozsahu)

Spolu s pozvánkou dostane účastník aj faktúrou na príslušnú sumu. Z dôvodu maximálneho naplnenia kapacity kurzov, požadujeme platbu predom. Ubytovanie a stravovanie si účastníci školenia zabezpečujú a hradia individuálne.

Kredity

Školenia pre zubných technikov a niektoré školenia pre zubných lekárov sú ohodnotené v rámci kreditného systému pre sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Ubytovanie

Ubytovanie a stravovanie si každý účastník zabezpečuje a hradí individuálne.

Ubytovanie je možné si rezervovať v niektorom z nasledovných hotelov:

ODPORÚÈAME
Penzion MAJOVEY, J.Milca 3, Žilina  www.slovanet.sk/majovey  tel. 041/562 41 52
V dosahu školiaceho centra Infodent (5-10 minút chôdze)
Hotel ASTORIA, Národná 1, Žilina www.astoria-zilina.sk tel. 041/5624711
Hotel GRAND, Mariánske nám.17, Žilina www.hotelgrand.sk tel. 041/5643265
Hotel SLOVAKIA, nám.¼.Štúra 2, Žilina   tel. 041/7645671
Penzion CENTRUM, Mariánske nám.3, Žilina   tel. 041/562 66 02
Hotel BOSS***, Pivovarská 7, Žilina www.hotel-boss.eu tel. 041/5000 915
Hotel DUBNÁ SKALA****, Hurbanova 345/8, Žilina www.hoteldubnaskala.sk tel. 041/5079100
Hotel POLOM****, Hviezdoslavova 22, Žilina www.hotelpolom.sk tel. 041/504 88 88
Ostatné
Doprastav G Hotel, Kragujevská 11, Žilina www.ghotelza.sk tel.041/7342448,
7342445
Holiday Inn Žilina****, Športová 2, Žilina www.holidayinn-zilina.sk tel. 041/5050 100
Penzión U Jakuba, Pri Rajèianke 46, Žilina   tel. 041/700 35 61
Penzión Kamélia, Tajovského ul., Žilina www.penzionkamelia.sk  tel. 041/700 28 52-53,
0908 599 620
Ubyt. zariadenie VŠ Hliny, ulica Hlinská, BLOK III www.hliny.internaty.sk tel. 041/723 39 12

Ďalšie možnosti ubytovania ako aj bližšie informácie o meste Žilina je možné získať na stránkach www.za.mesto.sk, www.zilina.sk alebo www.zilina-gallery.sk.

Poznámky

Maximálny počet účastníkov na jednom školení je 8, pokiaľ pri danom školení nie je uvedené inak.

Začiatok školení je o 9,00 hod. pokiaľ nie je uvedené inak.

V prípade zahraničných prednášateľov je zabezpečený preklad.