INFODENT - školiace stredisko

Výpredaj prístrojov

Vzhľadom na našu snahu prezentovať najmodernejšiu technológiu, prístroje, ktoré sú vývojovo staršie, ale stále plne funkčné, odpredávame za výhodných podmienok.

Momentálne nie sú k dispozícií na odpredaj žiadne prístroje.