INFODENT - školiace stredisko

Linky

Výrobcovia

3M ESPE Výplňové hmoty, odtlačkové hmoty, cementy, materiály na dočasné korunky, anestetiká, príslušenstvo
BEGO Náhradné kovy (Wiron, Wironit), ušľachtilé zliatiny (BioPontostar), zatmelovacie hmoty, vosky, laboratórne prístroje (pieskovače, liace aparáty, frézovacie aparáty)
CAKA/ALPHADENT Zásuvné spoje CEKA REVAX, PRECI HORIX, PRECI VERTIX, PRECI CLIX
COLTÉNE/WHALEDENT
ROEKO
Výplňové hmoty, odtlačkové hmoty, cementy, materiály na dočasné korunky, hygienický program, endodontické nástroje, rotačné nástroje SWISSTEC, príslušenstvo
EDENTA Rotačné nástroje brúsne a leštiace všetkých druhov
FORESTADENT Ortodontické zámky, ortodontické šróby, drôty, kliešte
GC East European Office Výplňové hmoty, odtlačkové hmoty, cementy, materiály na dočasné korunky, C+B živice, keramika, sadra, zatmelovacie hmoty, príslušenstvo
DENTSPLY MAILLEFER Endodontické nástroje všetkých druhov, dentálne rotačné nástroje
NORDISKA DENTAL Výplňové hmoty, amalgámy ANA, systém CERANA
SIRONA Stomatologické súpravy, rtg, sterilizátory, násadce, systém CEREC
VITA Zuby do protéz keramické a živicové, kovokeramika VITA OMEGA 900, VMK95, bezkovová keramika In-Ceram, keramické pece, pomôcky na spracovanie dentálnej keramiky

Profesné komory a združenia:

Odborná literatúra, vydavatelia: