INFODENT - školiace stredisko

Výukové modely

Výukové modely sú jedinečnou pomôckou pre lekára i technika na uľahčenie komunikácie s pacientom. S ich pomocou môže lekár alebo technik pacientovi názorne ukázať, aké sú možnosti riešenia jeho prípadu, koľko bude dané riešenie stáť, ako dlho to bude trvať atď. Zároveň môžu pacientovi ukázať hotovú prácu, a umožniť mu tak rozhodnúť sa medzi viacerými možnosťami ešte pred začiatkom ošetrenia. Výukové modely môžu slúžiť aj na nácvik správnej hygieny a starostlivosti o prirodzený chrup resp. zubnú protézu. K dispozícii sú modely rôznych typov náhrad fixných aj snímacích resp. existuje možnosť zakúpiť len model situácie a protézu si vyhotoviť vlastnoručne. Výukové modely si v prípade záujmu môžete objednať telefonicky na tel. č. 043/4307031 alebo e-mailom na adrese mailto:michaljaros@eudent.sk, alebo v pobočkách firmy EuDent.

  Model dolnej protézy s axiálnymi zásuvnými spojmi
Adhezívny typ t.j. patrica je v protéze (čo umožňuje ľahšiu manipuláciu a údržbu gombíka) a matrica je v koreňovej inleji. Protéza je vystužená strmeňom na zosilnenie pre prípad nesprávneho nasádzania/snímania protézy.
Výrobca: Infodent
Cena modelu 1 ks: 300,- €
  Model vývoja zubného kazu
Zväčšený model (5:1). Zuby sú vyberateľné a rozoberateľné. Ideálny model k demonštrácii 3 vývojových štádii zubného kazu.
Výrobca: Frasaco, Nemecko
Cena modelu 1 ks: 365,- €
  Model horného a dolného zuboradia v skutočnej veľkosti
Ideálne k nácviku správneho čistenia, použitia dentálnej nite, použitia inderdentálnych kefiek a pod.
Výrobca: Frasaco, Nemecko
Cena modelu komplet v artikulátore 1 ks: 200,- €
Horná čeľusť samostatne 1 ks: 77,- €
Dolná čeľusť samostatne 1 ks: 77,- €